Dört İşlem Görsel Çözümler (Mr. Morjinal Fikir Atölyesi)  
özgün ve mükemmel...
 
 
0   (2 1 2)   2 3 3   2 8 9 0
Meşrutiyet Mh. Dere Sk. Ar Apt. B Blok No. 19/8 Kat 3
Osmanbey 34363 Şişli, İstanbul
 
             
illüstrasyon   animasyon   web tasarımı   interaktif CD
     
         
 


 

Bir malın ya da hizmetin ücret karşılıgnda çeşitli iletişim araçlarıyla geniş halk kitlelerine duyurulmasına reklam denir.

Reklamlar için kullanılan en yaygın iletişim araçları gazete ve dergilerdir. Diger reklam türlerine göre ekonomik, kalıcı ve esnek olması, saklanabilmesi, her eve girmesi, gazete ve dergilerde yayınlanan reklamları (Basın İlanları) avantajlı yapmaktadır. Fakat gazete ve dergi okurunun azlıgı, okunduktan sonra atılması, baskısının iyi olmaması basın ilanlarının dezavantajlarıdır.

Basın ilanları üç ayrı iletişim aracında yayınlanmaktadır. Gazeteler, dergiler ve direkt postalardır. Direkt postayı, satış mektupları, broşürler, prospektüsler, katologlar, el ilanları, posta kartları, özel yayın araçları ve telefon rehberleri oluşturur.

Basın İlanının Hazırlanması
Bir malın veya hizmetin ilanı hazırlanacagında öncelikle genel ve özel hedefler belirlenir. Bu belirleme, ilanın stratejisini ve yaratıcı taktigini ortaya çıkarır. Bir basın ilanının stratejisinin belirlenmesi aşamaları ise şunlardır:

1- İlanın amacının / amaçlarının belirlenmesi: Amaç bilgi vermek mi, ürünü hatırlatmak mı yoksa almaya mı ikna etmek olacak? Bu ilanla neyi elde edecegiz? Sonuçta ne bekliyoruz?

2- Ürünün ya da hizmetin tam tarifi, özelliklerinin tanımı.

3-Hedef tüketicinin belirlenmesi, özelliklerinin saptanması:
Sunulacak ürünün veya hizmetin müşterisi kim olacak? Çocuklara mı, ev hanımlarına mı, yetişkinlere mi, gençlere mi yoksa her yaş grubuna mı hitap edecek? Hedeflenen kitlenin özellikleri nelerdir? İlgi alanları, ekonomik yapıları, kültür düzeyleri nelerdir? Bunları bilmek etkili bir ilan hazırlayabilmek açısından önemlidir. Ayrıca ürünün hangi gelir grubuna (zengin-orta-fakir) yerleştirilebilecegini de belirlemek gerekir.

4- İlan, müşteriye nasıl ulaştırılacak? Müşteri bu ilandan dogrudan mı yoksa dolaylı olarak mı etkilenecek? Müşterinin duygularına mı yoksa mantıgına mı seslenilecek?

5- Ürün, tüketiciye ne yarar saglıyor? Bu ilanda ürünün yararı nasıl kanıtlanacak?

6- Rakip ürünler için yapılan ilanlar ve özellikleri nelerdir? Aynı ürünün piyasadaki çeşitleri nasıl tanınıyor, etkileri olumlu ya da olumsuz yanları, kitlede yarattıgı güven nedir, araştırmak gerekir.

7– İlanın yayınlanacagı aracın (Medya’nın) seçimi, ilanın hacminin belirlenmesi: Hangi gazete ya da dergide yayınlanacak? Hedef kitlenin ilgilendigi basın hangisidir? Bunların izleyici sayısı ne kadardır? Hazırlanacak ilan, ne zamanlar ve ne kadar sıklıkla yayınlanacak?

8– İlanın sonuçlarının ölçülmesi: İlanı hazırlarken etkilerinin sonuçlarının nasıl ölçüleceginin de belirlenmesi gerekir. Yapılan harcamaların boşa gidip gitmediginin bilinmesi, ilan veren ile reklam ajansı için önemli konulardır. Stratejisi belirlenen ilanda söylenecek şeylerin seçimi, ilanın görüntüsünün belirlenmesi ve bunların uygulanması, yaratıcı çalışmalardır.


Hacettepe üniversitesi öğretim üyesi Hasip Pektaş'ın yazdığı "basın ilanlarında tasarım ve layout" yazısından...